Pregled aktivnosti kroz prva dva mjeseca 2015.

Pregled operativnih aktivnosti kroz Siječanj i Veljaču 2015. godine te usporedba sa istim razdobljem u 2014. godine. Do današnjeg datuma operativna postrojba DVD-a Kaštela je intervenirala 62 puta.