Edukacija djece i odgojiteljica u DV Maslina

Područni ured za zaštitu i spašavanje Split je dana 27. travnja 2016. godine održao edukaciju djece u području zaštite i spašavanja u Dječjem vrtiću Maslina, ustrojstvena jedinica DV Kaštela, u skladu s programom Nacionalne akcije edukacije djece u području zaštite i spašavanja.

U teorijskom dijelu nastavnog sata voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Željko Šeravić je kroz power-point prezentaciju djecu upoznao s prirodnim i drugim nesrećama (požar, poplava, potres i sl.), njihovim posljedicama, ulogom žurnih službi u spašavanju osoba i imovine te s jedinstvenim brojem za žurne pozive 112. Djeca su također upoznata s načinom ponašanja u cilju otklanjanja mogućnosti za izazivanje požara i drugih neželjenih situacija, te načinu reagiranja u opasnim situacijama u kojem se mogu zateći tijekom svakodnevnice. Na kraju teorijskog nastavnog sata djeci je podijeljen promidžbeno-edukativni materijal DUZS-a.

U praktičnom dijelu edukacije članovi operativnih snaga sustava civilne zaštite grada Kaštela: DVD-a Kaštela iz Kaštel Starog i Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Split, Obavještajna točka Kaštela prezentirali su djeci svoju ulogu i aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine, te prikazali tehničku opremu, uređaje i vozila koje koriste u izvršavanju zadaća iz djelokruga rada. Posebnu pozornost djece izazvao je pas Asterix, pas HGSS-a .

Cilj provedbe Programa Nacionalne akcije edukacije djece u području zaštite i spašavanja je upoznati učenike sa značenjem broja 112 i brojeva ostalih žurnih službi, poticati njihov interes za spoznaju i prepoznavanje opasnosti te razvijati svijest o reagiranju u opasnim situacijama.

 

Provjera plana evakuacije i spašavanja

Dana 28. travnja 2016. godine u Dječjem vrtiću Maslina održana je vježba evakuacije i gašenje požara za slučaj iznenadnog događaja.

Cilj vježbe je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja u DV Maslina, osim osposobljenosti djelatnika i polaznika vrtića za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatran je i postupak intervencije vatrogasne službe.