Obuka u SPU

U prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Split, u periodu od 27.11. do 28.11. 2019. godine proveden  je osnovni tečaj u simulatoru plamenih udara za dio pripadnika DVD Kaštel Gomilica i DVD Kaštela. Obuka je provedena na simulatoru vježbališta JVP Split uz  stručno vođenje ovlaštenih instruktora JVP-a.  Opće je poznato da su poslovi koje obavljaju vatrogasci vrlo rizični i opasni. U svijetu

Detaljnije