POZIV ČLANOVIMA

Na temelju članka 34. statuta DVD-a Kaštela saziva se:

REDOVITA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA KAŠTELA

Za dan 30. travnja 2016. godine (Subota) u 11:00 sati.

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje skupštine
  – radnog predsjedateljstva,
  – verifikacijska komisije,
  – zapisničara,
  – ovjerovitelja zapisnika.
 2. Izvješće o radu za 2015. godinu
 3. Financijsko izvješće za 2015. godinu
 4. Izvješće Nadzornog Odbora
 5. Usvajanje Izvješća
 6. Razno

 

U subotu 30. travnja 2016. godine u prostorima vatrogasnog doma održati će se tradicionalno okupljanje članova Društva povodom obilježavanja dana zaštitnika svih vatrogasaca Sv. Florijana, slijedom istog održati će se prigodni domjenak.

 

Na dan navedenog okupljanja održati će se 2. ”tradicionalni” turnir na balote, prijave ekipa (3 člana) zaprimati će tajnik Društva Igor Šimleša do početka turnira.