Seminar o obavezama dežurnog vatrogasca

U sklopu redovitih aktivnosti osposobljavanja članstva, kao stožerno društvo sa 24 satnim dežurstvom u učionici našeg DVD-a održan je prvi u nizu seminar o obavezama i dužnostima dežurnog vatrogasca. Obradeni su postupci zaprimanja dojava, operativnih postupaka te ispunjavanja dojavnica i izvješća kao i o ostalim obavezama dežurnog vatrogasca, takodjer povedena je i rasprava o mogućim problemima, rješavanju istih kao i o posljedicama neodgovornog izvršavanja obaveza.