Požar u Kaštel Starom

Dana 18.02.2015. u 10:25 sati pristiže dojava od Građanina o požaru uz Državnu cestu D8 (Jadranska magistrala) u Kaštel Starom. Na intervenciju izlaze 3 vatrogasna vozila i 8 vatrogasaca iz DVD Kaštela te 1 vatrogasno vozilo i 1 vatrogasac iz DVD Kaštel Gomilica. Požar je ugašen u 11:18 sati, opožarena površina oko 1,20ha. Završetak intervencije u 11:20 sati.