2. seminar o obavezama dežurnog vatrogasca

Dana 21. ožujka 2015. održan je drugi u nizu seminar o obavezama i dužnostima dežurnog vatrogasca. Današnjem usavršavanju odazvalo se 15-ak operativnih članova Društva te je uz standardne postupke zaprimanja dojave i ispunjavanja službenih dokumenata, povedena konstruktivna rasprava o mogućim problemima u izvršavanju obaveza dežurstva uzrokovanih privatnim i profesionalnim obavezama članstva. Dosadašnjim predavanjima je do sada prisustovalo više od pola operativnog članstva te zapovjedništvo nastavlja sa edukativnim akcijama ususret nadolazećoj protupožarnoj sezoni.