Sjećanje na pokojne članove

I ove godine kao i svake do sada sjećamo se naših pokojnih, iz zahvalnosti i poštovanja što su utkali put na kojem mi danas hodamo.