Održana redovna izborna Skupština DVD-a

U subotu 10. travnja 2021. godine održana je redovna i izborna Skupština DVD-a Kaštela. Nakon jednoglasno usvojenih izvješća o radu i financijama za 2020. godinu, dana je razrješnica dosadašnjim tijelima upravljanja te se pristupilo izboru kandidata na funkcije i radna tijela DVD-a za petogodišnje mandatno razdoblje od 2021. do 2026. godine.

Za Predsjednika DVD-a izabran je Jakša Šćepanović
Za Zapovjednika DVD-a izabran je Darko Maretić

U Upravni odbor DVD-a izabrani su; Igor Šimleša, Mario Veljača, Roko Maletić, Nikola Bašić i Šime Ćurković
U Nadzorni odbor DVD-a izabrani su; Anđelko Drnasin, Vladimir Bralić, Vinko Britvić
U Sud časti izabrani su; Zvonko Jurić, Jure Ninčević, Tonči Munjiza, Marko Klišmanić, Robert Šćepanović