Ispumpavanja u Općini Marina

Dana 05. prosinca 2014. u 11:10 pristiže dojava od gradskog zapovjednika grada Kaštela za pružanje ispomoći iz VZ Grada Kaštela na područje općine Marina koje je zahvatilo olujno nevrijeme. Na mjesto intervencije su krenuli DVD Mladost sa vozilom 6 i 2 vatrogasca, DVD Kaštela sa 3 vatrogasca, motornim vatrogasnim pumpama i pripadajučom opremom te djeluju na ispumpavanju uljare PZ Marina zajedno sa DVD Trogir. U medjuvremenu stižu i nadopune u ljudstvu i tehnici te se svi skupa povlače u bazu u 21:15 sati.