Dobrovoljno vatrogasno društvo Kaštela objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

za kupnju vatrogasnog vozila DVD-a Kaštela

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kaštela na sastanku održanom 26. kolovoza 2019. donijela je Odluku o prodaji vatrogasnog vozila TAM 190 T15, garažne oznake Kaštela 2.

Prodaja vozila obavlja se po načelu »viđeno – kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Opći podaci o vozilu

• Podaci o vlasniku vozila:
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kaštela
Sjedište: Ivana Danila 21, 21216 Kaštel Stari

  • Tehnički podaci o vozilu:

VRSTA VOZILA: VATROGASNO
MARKA VOZILA: TAM 190 T15
MODEL I TIP VOZILA: AC, 6000l
REGISTARSKA OZNAKA:  –
GODINA PROIZVODNJE: 1986
RADNI OBUJAM I SNAGA MOTORA: 9572 cm³ i 140 kW
BOJA VOZILA: CRVENA
BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA: 41 770

*Vozilo se prodaje bez vatrogasne pumpe i bez vatrogasne opreme.

 Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:
• ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe
• adresu prebivališta/sjedište
• presliku osobne iskaznice, odnosno izvoda iz sudskog registra
• ponuđenu cijenu
• telefon za kontakt.

Valjanost ponude treba biti najmanje 30 dana od otvaranja ponuda.

Osim ugovorene cijene, kupac snosi i sve porezne i druge eventualne obveze.

Ponude se dostavljaju na e-mail adresu Društva vatrogasci.dvdkastela@gmail.com ili info@dvd-kastela.hr, s naslovom ”Prijava na poziv za dostavu ponuda, vatrogasno vozilo”.

Postupak traje 7 (sedam) kalendarskih dana počevši od srijede 28.08.2019. godine.

Ponude pristigle izvan roka će se odbaciti kao nepravovremene.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom uz ostale zadovoljene uvjete. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kaštela će ponude razmatrati bez javnog otvaranja ponuda te će u roku 8 kalendarskih dana od otvaranja ponuda odlučiti o izboru najpovoljnije ponude. Svi će ponuditelji biti obaviješteni o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Dobrovoljno vatrogasno društvo Kaštela, Ivana Danila 21, 21216 Kaštel Stari, u roku od 7 dana od dana dostave odluke o odabiru njegove ponude kao najpovoljnije.

Kupac stupa u posjed vozila uplatom ukupnog iznosa kupoprodajne cijene.

Kontakt informacije
Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti na e-mail i telefon za kontakte:

  • Jakša Šćepanović, predsjednik, broj:091/383 7664

 

Pregled vozila može se izvršiti svakim radnim danom (pon-pet) uz najavu, na adresi: Ivana Danila 21, Kaštel Stari.

Predsjednik DVD-a Kaštela

Jakša Šćepanović